Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Vodafone - Smart First (Android 4.4.2)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte NASTAVENÍ.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stiskněte Datové připojení.
  • Vyberte požadovanou síť nebo Vypnuto.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.