Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Vodafone - Smart 4 mini (Android 4.2.2)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte NASTAVENÍ.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím Dat. služby při roamingu tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.