Vodafone

Jak změnit PIN kód

Vodafone - R216/El Capitan

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. PIN kód můžete nahradit volitelným kódem, který si snadněji zapamatujete. Upozornění: Nejprve musíte PIN kód aktivovat .

1. Zapněte router:

 • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • V Mac OS X proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Wi-Fi.
 • Klikněte na název svého Wi-Fi hotspotu.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete na vnitřní straně zadního krytu.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://vodafonemobile.wifi a stiskněte Enter.
 • Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu:
 • Označte pole pod „Zadejte stávající kód PIN“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Odeslat.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Přihlásit.

4. V menu najděte „Kód PIN karty SIM“:

 • Klikněte na Mobilní širokopásmové připojení.
 • Klikněte na Kód PIN karty SIM.

5. Změňte PIN kód:

 • Označte pole pod „Zadejte stávající kód PIN“ a zadejte svůj aktuální PIN kód.
 • Označte pole pod „Zadejte nový kód PIN“ a zadejte nový PIN kód.
 • Označte pole pod „Potvrdit nový kód PIN“ a nový PIN kód zopakujte.
 • Klikněte na Uložit.

6. Dokončete:

 • Klikněte na Odhlásit.