Vodafone

Jak ručně nastavit USB modem k připojení na internet

Vodafone - K5150/Windows 8

Běžně můžete navázat internetové připojení automaticky po nainstalování USB modemu na počítači. Pokud tomu tak není, můžete USB modem nastavit na internet ručně.

1. Připojte USB modem:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.
 • Klikněte na ikonu Síť.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
 • Klikněte na Připojit.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na Další.

2. V menu najděte „Síť“:

 • Klikněte na ikonu Windows.
 • Klikněte na ikonu Nastavení.
 • Klikněte na Síť.

3. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobilní širokopásmové připojení“.
 • Klikněte na seznam možností pod „Název“.
 • Označte Vlastní.
 • Klikněte na Upravit.

4. Zadejte APN:

 • Označte pole pod „Název přístupového bodu (APN)“ a zadejte internet

5. Zvolte způsob ověření:

 • Klikněte na seznam možností pod „Typ přihlašovacích údajů“.
 • Označte Žádný.

6. Uložte nastavení:

 • Klikněte na Uložit.