Vodafone

Jak ručně nastavit USB modem k připojení na internet

Vodafone - K4607Z/Mavericks

Běžně můžete navázat internetové připojení v programu USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) automaticky po jeho nainstalování na počítači. Pokud tomu tak není, můžete USB modem nastavit na internet ručně.

1. V menu najděte „Připojení Mobile“:

 • Klikněte na Připojení.
 • Klikněte na Připojení Mobile.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Klikněte na +.
 • Označte pole vedle „Jméno“ a zadejte požadovaný název přístupového bodu.

3. Zadejte APN:

 • Klikněte na APN.
 • Označte pole vedle „APN (Název přístupového bodu):“ a zadejte internet

4. Deaktivujte ověřování:

 • Klikněte na políčko vedle „Použít ověření“, dokud displej nezobrazí, že je funkce deaktivována.

5. Zvolte nastavení při roamingu:

Pokud vyberete Pouze domácí síť, bude datové spojení použito pouze pokud se budete nacházet v dosahu sítě Vodafonu.
Pokud vyberete Pouze ostatní sítě,bude datové spojení použito pouze při roamingu.
Pokud vyberete Všechny sítě, bude datové spojení použito ve všech sítích.
 • Klikněte na Roaming.
 • Označte jedno z následujících nastavení:
 • Pouze domácí síť
 • Pouze ostatní sítě
 • Všechny sítě

6. Dokončete:

 • Kliknutím na OK okno zavřete.