Vodafone

Jak změnit PIN kód

Vodafone - K4606/Windows

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat kód zámku telefonu.

1. V Menu najděte "Kód PIN karty SIM"

  • Otevřete prohlížeč.
  • Do adresního řádku zadejte vodafonemobile.api a stiskněte Enter.
  • Klikněte na Nastavení.
  • Klikněte na Kód PIN karty SIM.

2. Změňte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Označte pole pod „Zadejte stávající kód PIN“ a zadejte PIN kód.
  • Označte pole pod „Zadejte nový kód PIN“, a zadejte nový PIN kód.
  • Označte pole pod „Potvrdit nový kód PIN“, a PIN kód zopakujte.
  • Klikněte na Uložit.