Vodafone

Jak vložit SIM kartu

Vodafone - K4606/Mac OS X

Před prvním použitím USB modemu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Otevřete zadní kryt:

  • Otočte USB modem zadní stranou k sobě.
  • Uchopte kryt za boční stranu a nadzvedněte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.
  • Umístěte zadní kryt na USB modem a zatlačte jej do původní polohy.