Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Vodafone - 353 (Proprietary OS)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Správa souborů“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Správa souborů a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte soubor, který chcete odeslat a stiskněte Možnosti.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Vyberte Odeslat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přes Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak stisknout tlačítko Navigace.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních volitelné heslo.
 • Vyberte Vyhledat nové zařízení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.