Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Vodafone - 353 (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Datový účet“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Konektivita a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Datový účet a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Přidat PS účet a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Označte pole pod Název účtu a zadejte Vodafone Internet

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Označte pole pod APN a zadejte internet

5. Zvolte způsob ověření:

 • Označte pole pod Způsob autorizace.
 • Opakovaným stisknutím tlačítka Navigace vpravo vyberte Normální.

6. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte Hotovo a datové spojení tak uložte.
 • Vyberte Vodafone Internet a stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Nastavit jako výchozí a stiskněte tlačítko Navigace.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.