Vodafone

Jak nastavit SMS

Vodafone - 155 (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Profily“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Profily a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Vyberte Centrum zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte +420 608 005 681 a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zvolte dobu platnosti:

 • Vyberte Platnost a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte Maximum nebo požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Zvolte typ zprávy:

 • Vyberte Typ a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Text a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Uložte nastavení:

 • Stiskněte tlačítko Zavěsit a nastavení tak uložte.
 • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.

6. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Vyberte Obecné a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Doručenka a stisknutím tlačítka Navigace tuto funkci aktivujte nebo deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.
 • Stiskněte tlačítko Zavěsit a nastavení tak uložte.
 • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.

7. Dokončete:

 • Opakovaným stisknutím tlačítka Zavěsit tolikrát, kolikrát je třeba, se vrátíte na úvodní stránku.