Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Sony - Xperia Z1 (Android 4.2)

Můžete deaktivovat zobrazování svého telefonního čísla, což Vám umožní telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo Vaše číslo. Své telefonní číslo můžete skrýt pouze při volání, nikoliv při posílání SMS nebo MMS zpráv.

1. V menu najděte „Identifikace volajícího“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.
  • Stiskněte Další nastavení.
  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stiskněte Identifikace volajícího.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stiskněte Skrýt číslo nebo Zobrazit číslo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.