Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Sony - Xperia U (Android 2.3)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Kontakty“:

Pokud nenajdete Kontakty na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Kontakty.

2. Zvolte způsob kopírování:

 • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu: pokračujte bodem 2a.
 • Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu: pokračujte bodem 2b.

2a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Import. kontakty.
 • Stiskněte Karta SIM.
 • Vyberte Kontakt v telefonu a zkopírujete kontakty do paměti telefonu.
 • Stiskněte Importovat vše.

2b - Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu:

POZOR: Volba Nahradit všechny kontakty přepíše vaše kontakty v telefonu.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Záloh. kontakty.
 • Stiskněte Karta SIM.
 • Stiskněte Označit vše.
 • Stiskněte Zálohovat.
 • Stiskněte Přidat kontakty nebo Nahradit všechny kontakty.
 • Stisknutím OK akci potvrdíte.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.