Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Sony - Xperia U (Android 2.3)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Nastavení hovorů“:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte Další nastavení.
  • Stisknutím Další hovor na lince tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.