Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

Sony - Xperia U (Android 2.3)

Nastavte telefon pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Než začnete posílat a přijímat e-maily, musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „E-mail“:

Pokud již máte nějaký e-mailový účet v telefonu založený, vytvořte nový podle následujícího postupu. Pokud dosud žádný účet nemáte, pokračujte dalším bodem. Stiskněte tlačítko Menu. Stiskněte Více. Stiskněte Účty. Stiskněte tlačítko Menu. Stiskněte Přidat účet.
 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte E-mail.

2. Vyberte typ účtu:

 • Stiskněte Další e-mailový účet.

3. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mailová adresa a zadejte svou e-mailovou adresu (např. jméno@poskytovatel.cz).

4. Zadejte heslo:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, pokračujte bodem 15.
 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

5. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP3.

6. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole pod Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

7. Zadejte server příchozí pošty:

 • Stiskněte pole pod Server POP a zadejte jméno nebo IP adresu serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

8. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte pole pod Port a zadejte 110

9. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností pod Typ zabezpečení.
 • Stiskněte Žádné.
 • Stiskněte Další.

10. Zadejte server odchozí pošty:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte pole pod Server SMTP a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte pole pod Port a zadejte 25

12. Deaktivujte šifrování odesílaných e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností pod Typ zabezpečení.
 • Stiskněte Žádné.

13. Deaktivujte ověřování SMTP:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte Požadovat přihlášení a deaktivujte ověřování SMTP.
 • Pokud je políčko vedle položky nabídky prázdné, je SMTP ověřování deaktivováno.
 • Stiskněte Další.

14. Zvolte časový interval pro příjem e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností pod Četnost kontroly doručené pošty.
 • Vyberte Ručně nebo požadovaný časový interval.
 • Stiskněte Další.

15. Zadejte název e-mailového účtu:

 • Stiskněte pole pod Pojmenovat tento účet (nepovinné) a zadejte název svého e-mailového účtu.

16. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte pole pod Vaše jméno (zobraz. v odchozích zprávách) a zadejte jméno odesílatele.

17. Potvrďte nastavení:

 • Stiskněte Hotovo.
 • Chvíli počkejte, než telefon přijme nové e-maily.

18. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.