Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Sony - Xperia Tablet Z (Android 4.1.2)

Pokud váš tablet nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení tabletu. POZOR: V tabletu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace. Tuto akci nelze vrátit zpět.

1. V menu najděte „Obnovení továrních dat“:

  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Zálohování a obnovení dat.
  • Stiskněte Obnovení továrních dat.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte Resetovat tablet.
  • Stiskněte Odstranit vše.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení tabletu.
  • Tablet je pak potřeba nakonfigurovat a připravit k použití. Můžete využít průvodce nastavením, který se vám zobrazí na displeji.