Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Sony - Xperia M2 (Android 4.3)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stisknutím Přenos mobilních dat tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud mobilní data aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.