Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Sony - Xperia M (Android 4.1)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. V menu najděte „Kontakty“:

 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Kontakty.

2. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte ikonu Nový kontakt.

3. Vyberte adresář:

Pokud vyberete Místní kontakt, bude kontakt vytvořen v telefonním adresáři.
Pokud vyberete kontakt na kartě SIM, bude kontakt vytvořen na SIM kartě.
Pokud vyberete e-mailový účet, bude kontakt připojen k tomuto účtu, ale zobrazí se také v telefonu.
 • Stiskněte Místní kontakt.

4. Zadejte jméno:

 • Stiskněte Jméno a zadejte požadované jméno.
 • Stiskněte Příjmení a zadejte požadované příjmení.

5. Zadejte telefonní číslo:

Pokud zadáte telefonní číslo s + následované mezinárodní telefonní předvolbou země, můžete na čísla uložená v adresáři volat také ze zahraničí.
 • Stiskněte Telefon a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte seznam možností nad telefonním číslem.
 • Vyberte požadovaný typ čísla.

6. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mail a zadejte e-mailovou adresu.
 • Stiskněte seznam možností nad e-mailovou adresou.
 • Vyberte požadovaný typ e-mailové adresy.

7. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 7a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 7b.

7a - Přidejte fotografii:

 • Stiskněte ikonu Fotografie kontaktu.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte Pořídit novou fotografii.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv, stiskněte tlačítko foto a motiv vyfotografujte.
 • Existující fotografii přidáte následovně:
 • Stiskněte Album.
 • Vyberte fotografii.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Oříznout.

7b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Stiskněte seznam možností pod „Vyzváněcí tón“.
 • Vyberte požadované vyzváněcí tóny a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte Hotovo.

8. Uložte kontakt:

 • Stiskněte Hotovo.

9. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.