Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Sony - Xperia E4g (Android 4.4.4)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Další nastavení“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Hovor.
  • Stiskněte Další nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stisknutím Další hovor na lince tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.