Vodafone

Jak zvolit síť

Sony - Xperia E3 (Android 4.4.2 )

Telefon můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí Váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Síťoví operátoři“:

 • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Další....
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Síťoví operátoři.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Zvolte jednu z následujících možností:
 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Stiskněte Režim hledání.
 • Stiskněte Ručně.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte Režim hledání.
 • Stiskněte Automaticky.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.