Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

Sony - Xperia E3 (Android 4.4.2 )

Telefon můžete nastavit pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „E-mail“:

 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte E-mail.

2. Zadejte e-mailovou adresu:

Pokud již máte nějaký e-mailový účet v telefonu založený, postupujte následujícím způsobem:
Stiskněte ikonu Nastavení.
Stiskněte Nastavení.
Stiskněte Přidat účet.
 • Zadejte svou e-mailovou adresu.

3. Zadejte heslo:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, zvolte další nastavení a ukončete jej podle pokynů, které se Vám zobrazí na displeji.
 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

4. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP3.

5. Zadejte uživatelské jméno:

 • Zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

6. Zadejte server příchozí pošty:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte pole pod „Server POP“ a zadejte název serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

7. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte pole pod „Port“ a zadejte 110

8. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ zabezpečení“.
 • Stiskněte Žádné.

9. Aktivujte nebo deaktivujte mazání e-mailů na serveru:

 • Stiskněte seznam zabezpečení pod „Mazat e-maily ze serveru“.
 • Stiskněte Nikdy nebo Při odstranění z Doručené pošty.
 • Stiskněte Další.

10. Zadejte odchozí server:

 • Zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte pole pod „Port“ a zadejte 25

12. Deaktivujte šifrování odchozích e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ zabezpečení“.
 • Stiskněte Žádné.

13. Deaktivujte ověřování SMTP:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte a podržte Požadovat přihlášení, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Stiskněte Další.

14. Zvolte nastavení pro kontrolu nových e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Četnost kontroly“.
 • Vyberte Ručně nebo požadovaný časový interval.

15. Aktivujte nebo deaktivujte upozornění na příchozí e-mail:

 • Stisknutím Upozornit na příchozí e-mail tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

16. Aktivujte nebo deaktivujte synchronizaci e-mailů:

 • Stisknutím Synchronizovat e-mail z tohoto účtu tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Stiskněte Další.

17. Zadejte název e-mailového účtu:

 • Zadejte požadovaný název e-mailového účtu.

18. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte pole pod „Vaše jméno (zobraz. v odchozích zprávách)“ a zadejte požadované jméno odesílatele.

19. Dokončete nastavení:

 • Stiskněte Další.
 • Chvíli počkejte, než telefon přijme nové e-maily.

20. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.