Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Sony Ericsson - Xperia Mini Pro (Android 2.3)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. Pro zálohu a přenesení kontaktů telefonu můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „ikonu Kontakty“:

Pokud nenajdete ikonu Kontakty na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte ikonu Kontakty.

2. Zvolte způsob kopírování:

 • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu: pokračujte bodem 2a.
 • Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu: pokračujte bodem 2b.

2a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Import. kont..
 • Stiskněte Karta SIM.
 • Vyberte Kontakt v telefonu nebo požadovaný účet, kam chcete kontakty nakopírovat.
 • Stiskněte Importovat vše.

2b - Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu:

POZOR: Volba Nahradit všechny kont. přepíše vaše kontakty v telefonu.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Záloh. kontakty.
 • Stiskněte Karta SIM.
 • Stiskněte Označit vše.
 • Stiskněte Zálohovat.
 • Stiskněte Přidat kontakty nebo Nahradit všechny kont..
 • Stisknutím OK akci potvrďte.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.