Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Samsung - Star II (Android 4.4.2)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: Své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Zobrazit moje číslo“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Volat.
  • Stiskněte Všechny hovory.
  • Stiskněte Zobrazit moje číslo.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stisknutím Podle sítě, Odeslat nebo Skrýt aktivujete nebo deaktivujete skrytí svého telefonního čísla.
  • Stiskněte Uložit.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.