Vodafone

Jak změnit název a heslo Wi-Fi hotspotu

Samsung - Mobile Hot Spot/Yosemite

Váš router je od začátku nastaven na standardní název a heslo, které používá při vytváření internetového připojení prostřednictvím Vašeho hotspotu. Toto nastavení lze změnit.

1. Zapněte router:

 • Stisknutím podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a router tak zapněte.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • V Mac OS X proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Wi-Fi.
 • Klikněte na název svého Wi-Fi hotspotu.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete pod zadním krytem.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://samsung.hotspot a stiskněte Enter.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Vstup.
 • Pokud je PIN kód aktivován:
 • Klikněte na Odemk. SIM.
 • Označte pole pod „Zbývající pokusy: 3“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Uložit.

4. V menu najděte „Nastavení sítě Wi-Fi“:

 • Klikněte na Síť.
 • Klikněte na Nastavení sítě Wi-Fi.

5. Zadejte název Wi-Fi hotspotu:

 • Označte pole vedle „Název sítě (SSID)“ a zadejte požadovaný název svého Wi-Fi hotspotu.

6. Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu:

 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte požadované heslo svého Wi-Fi hotspotu.

7. Uložte nastavení:

Nyní můžete nové heslo použít k vytvoření bezdrátového připojení k internetu.
 • Klikněte na Použít.
 • Klikněte na OK.