Vodafone

Jak nabít baterii

Samsung - Mobile Hot Spot/Windows 8

Baterii je nutno pravidelně nabíjet, aby byl router vždy připraven k použití. Baterii lze dobíjet, přestože není zcela vybitá. Router můžete používat i při dobíjení.

1. Připojte nabíječku k routeru:

  • Připojte nabíječku ke konektoru na spodní straně routeru a zapojte ji do elektrické zásuvky.

2. Dokončete nabíjení:

  • Když je baterie plně nabitá, můžete nabíječku odpojit nejprve z elektrické zásuvky a pak z routeru.