Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a zařízením

Samsung - Galaxy Tab 7.7 (Android 3.2)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí zařízení. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo zařízení. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Import/Export“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Kontakty.
 • Stiskněte Ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Import/Export.

2. Zvolte způsob kopírování:

 • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti zařízení: pokračujte bodem 2a.
 • Kopírovat kontakty z paměti zařízení na SIM kartu: pokračujte bodem 2b.

2a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti zařízení:

 • Stiskněte Import ze SIM karty.
 • Stisknutím Zařízení zkopírujete kontakty do paměti zařízení.
 • Stiskněte Vybrat vše.
 • Stiskněte Kopír.

2b - Kopírovat kontakty z paměti zařízení na SIM kartu:

 • Stiskněte Export na SIM kartu.
 • Stiskněte Vybrat vše.
 • Stiskněte Kopír.
 • Stiskněte OK.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.