Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Samsung - Galaxy Tab 2 10.1 (Android 4.0.3)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Nastavení hovorů“:

  • Stiskněte ikonu Aplikací.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte Další nastavení.
  • Stisknutím Čekající hovor tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.