Vodafone

Jak zvolit síť

Samsung - Galaxy Tab 10.1 (Android 3.1)

Zařízení je od výrobce nastaveno na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například v roamingu. Pozor: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí vaše zařízení spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Síťoví operátoři “:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bezdrátové sítě.
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Síťoví operátoři.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vyčkejte, dokud zařízení nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

Pokud se ocitnete mimo dosah zvolené sítě, nebude zařízení fungovat.
 • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte Vybrat automaticky.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se zařízení nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.