Vodafone

Jak zařízení vypnout a zapnout

Samsung - Galaxy Tab 10.1 (Android 3.1)

Upozornění: před zapnutím zařízení do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Zapněte zařízení:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.

2. Odemkněte zařízení:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

3. Co když je SIM karta odmítnuta?

  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

4. Vypněte zařízení:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  • Stiskněte Vypnout.
  • Stiskněte OK.