Vodafone

Jak nastavit internet

Samsung - Galaxy Tab 10.1 (Android 3.1)

Pokud jste koupili zařízení přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého zařízení hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení v internetové Samoobsluze nebo zařízení nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů “:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bezdrátové sítě.
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte ikonu Menu.
 • Stiskněte Nový př. b..

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Jméno.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Stiskněte APN.
 • Zadejte internet a stiskněte OK.

5. Zadejte kód země:

 • Stiskněte Kód země (mobilní).
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

6. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte Kód mobilní sítě.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

7. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověření.
 • Stiskněte PAP.

8. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ příst. bodu.
 • Stiskněte Internet.

9. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Menu.
 • Stiskněte Uložit.
 • Aktivujte zaškrtnutím políčka vedle Vodafone Internet.

10. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.