Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako Wi-Fi hotspot

Samsung - Galaxy S7 EDGE (Android 6.0)

Pokud použijete telefon jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Konfigurovat Mobile hotspot“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Mobilní hotspot a sdílení inter....
 • Stiskněte Mobile hotspot.
 • Stiskněte DALŠÍ.
 • Stiskněte Konfigurovat Mobile hotspot.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Stiskněte seznam možností pod „Zabezpečení“.
 • Pokud nechcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte Otevřít.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte WPA2 PSK.
 • Stiskněte pole pod „Heslo“ a zadejte požadované heslo.
 • Stiskněte ULOŽIT.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte a podržte indikátor pod „Mobile hotspot“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud je Wi-Fi aktivována:
 • Stiskněte OK.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadali v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybrali v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.