Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Samsung - Galaxy S7 EDGE (Android 6.0)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: Musíte aktivovat mobilní data.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím Datový roaming tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.