Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Samsung - Galaxy S5 (Android 4.4.2)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Další nastavení“:

  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Klávesnice.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volat.
  • Stiskněte Další nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stisknutím Čekající hovor tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.