Vodafone

Jak nastavit MMS

Samsung - Galaxy S II (Android 2.3.4)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete MMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit na MMS ručně. Upozornění: pokud bylo datové spojení deaktivováno, je třeba ho kvůli MMS znovu aktivovat.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bezdrátové sítě.
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nový název přístupového bodu.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Jméno.
 • Zadejte Vodafone MMS a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k připojení vašeho telefonu k internetu nebo přijímání a odesílání MMS.
 • Stiskněte APN.
 • Zadejte mms a stiskněte OK.

5. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte Uživatelské jméno.
 • Zadejte mms a stiskněte OK.

6. Zadejte heslo:

 • Stiskněte Heslo.
 • Zadejte mms a stiskněte OK.

7. Zadejte MMS server:

 • Stiskněte MMSC.
 • Zadejte http://mms a stiskněte OK.

8. Zadejte IP adresu:

 • Stiskněte Server proxy MMS.
 • Zadejte 010.011.010.111 a stiskněte OK.

9. Zadejte číslo portu:

 • Stiskněte Port MMS.
 • Zadejte 80 a stiskněte OK.

10. Zadejte kód země:

 • Stiskněte Kód země (mobilní).
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

11. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte Kód mobilní sítě.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

12. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověřování.
 • Stiskněte PAP.

13. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ příst. bodu.
 • Stiskněte MMS.

14. Uložte datové spojení:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Uložit.
 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

15. V menu najděte „Nastavení“:

Pokud nenajdete Zprávy na úvodní stránce, stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Zprávy.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.

16. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše MMS doručena. Předpokladem je, že příjemce má aktivováno zasílání zpráv o doručení.
 • Stisknutím Potvrzení o doručení pod Nastavení multimediálních (MMS) zpráv tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

17. Aktivujte přijímání MMS v domácí síti:

Aktivujete-li tuto funkci, obdržíte všechny MMS, pokud se budete nacházet v dosahu domácí sítě.

Když tuto funkci deaktivujete, obdržíte vždy před přijetím MMS zprávu, pokud se budete nacházet v dosahu domácí sítě.
 • Stisknutím Automatické načtení tuto funkci aktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

18. Aktivujte přijímání MMS při roamingu:

Aktivujete-li tuto funkci, obdržíte všechny MMS v rámci roamingu, pokud se nebudete nacházet v dosahu domácí sítě.

Když tuto funkci deaktivujete, obdržíte vždy před přijetím MMS v rámci roamingu zprávu, pokud se nebudete nacházet v dosahu domácí sítě.
 • Stisknutím Automatické načtení při tuto funkci aktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

19. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.