Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Samsung - GALAXY Note 3 (Android 4.3)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. V menu najděte „Kontakty“:

 • Stiskněte Kontakty.

2. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte záložku Kontakty.
 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

3. Vyberte adresář:

Pokud vyberete Zařízení, bude kontakt vytvořen v telefonním adresáři.
Pokud vyberete SIM, bude kontakt vytvořen na SIM kartě.
Pokud vyberete e-mailový účet, bude kontakt připojen k tomuto účtu, ale zobrazí se také v telefonu.
 • Stiskněte seznam možností nad „Jméno“.
 • Stiskněte Zařízení.

4. Zadejte jméno:

 • Stiskněte Jméno a zadejte požadované jméno.

5. Zadejte telefonní číslo:

Pokud zadáte telefonní číslo s + následované mezinárodní telefonní předvolbou země, můžete na čísla uložená v adresáři volat také ze zahraničí.
 • Stiskněte Telefonní číslo a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte seznam možností vedle telefonního čísla.
 • Vyberte požadovaný typ čísla.

6. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mailová adresa a zadejte e-mailovou adresu.
 • Stiskněte seznam možností vedle e-mailové adresy.
 • Vyberte požadovaný typ e-mailu.

7. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 7a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 7b.

7a - Přidejte fotografii:

 • Stiskněte ikonu Fotografie kontaktu.
 • Pokud chcete vytvořit novou fotografii:
 • Stiskněte Fotografovat.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv, stiskněte ikonu Foto a motiv vyfotografujte.
 • Stiskněte Uložit.
 • Pokud chcete přidat existující fotografii:
 • Stiskněte Obrázek.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Hot..

7b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Stiskněte Zvonění.
 • Pokud chcete přidat aktuální standardní vyzváněcí tón telefonu:
 • Stiskněte Výchozí vyzváněcí tón.
 • Stiskněte OK.
 • Pokud chcete přidat některý ze standardních vyzváněcích tónů telefonu:
 • Vyberte požadované vyzváněcí tóny a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte OK.
 • Pokud chcete přidat některý z Vašich vlastních vyzváněcích tónů:
 • Stiskněte Přid..
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Vyberte požadované vyzváněcí tóny a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte OK.

8. Uložte kontakt:

 • Stiskněte Uložit.

9. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.