Vodafone

Jak uložit číslo hlasové schránky

Samsung - GALAXY Note 3 (Android 4.3)

Můžete si uložit číslo své hlasové schránky a usnadnit si tak volání a vyslechnutí zanechaných zpráv.

1. V menu najděte „Číslo hlasové schránky“:

  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.
  • Stiskněte Nast. hlasové schránky.
  • Stiskněte Číslo hlasové schránky.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

  • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.