Vodafone

Jak nastavit a použít tablet jako Wi-Fi hotspot

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

Pokud použijete tablet jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení tabletu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Tablet musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Konfigurovat“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Připojení.
 • Stiskněte Sdílení přip. a př. akt. bod.
 • Stiskněte Přenosný aktivní bod Wi-Fi.
 • Stiskněte Konfigurovat.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte pole pod „SSID sítě“ a zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Stiskněte seznam možností pod „Zabezpečení“.
 • Pokud nechcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte Otevřít.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte WPA2 PSK.
 • Stiskněte pole pod „Heslo“ a zadejte požadované heslo.
 • Stiskněte Uložit.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Přenosný aktivní bod Wi-Fi“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Pokud je Wi-Fi aktivována:
 • Potvrďte stisknutím OK.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadal(a) v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybral(a) v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.