Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

Spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany tabletu směrem dolů.
  • Stisknutím Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

2. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.