Vodafone

Jak zvolit síť

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například v roamingu. Pozor: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Výběr sítě “:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Mobilní síť.
 • Stiskněte Výběr sítě.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

Pokud se ocitnete mimo dosah zvolené sítě, nebude váš telefon fungovat.
 • Stiskněte Ručně.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vyberte síť automaticky:

 • Stiskněte Automaticky.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se telefon nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.