Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „SIM karta“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Přístroj.
  • Stiskněte SIM karta.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Stiskněte indikátor vedle Požadavek na kód PIN.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.
  • Podle zvoleného nastavení je použití PIN kódu aktivováno nebo deaktivováno.

3. Dokončete:

  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.