Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Připojit k Internetu “:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Připojení k Internetu.
  • Stiskněte Připojit k Internetu.

2. Připojte se k síti Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou Wi-Fi síť.
  • Stisknutím Připojit se připojíte k síti.
  • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Zadejte požadované přístupové heslo a stiskněte Připojit. Pokud heslo neznáte, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.

3. Dokončete:

  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.