Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní síť “:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte Datový roaming.
  • Stisknutím Vždy povolit nebo Vždy se zeptat tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.