Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Nokia - N9 (MeeGo 1.2)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Připojení k Internetu“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Připojení k Internetu.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stiskněte indikátor vedle Připojení k Internetu.
  • Podle zvoleného nastavení je datové spojení aktivováno nebo deaktivováno.

3. Dokončete:

  • Prstem přejeďte napříč displejem a vraťte se na úvodní stránku.