Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Nokia - Lumia 930 (Windows Phone 8.1)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte Lidé.
 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

2. Vyberte adresář:

Pokud vyberete Outlook, bude kontakt připojen k tomuto účtu, ale zobrazí se také v telefonu.
 • Stiskněte pole pod „Uložit do“.
 • Stiskněte Outlook.

3. Zadejte jméno:

 • Stiskněte pole pod „Jméno“ a zadejte požadované jméno.

4. Zadejte telefonní číslo:

 • Stiskněte pole pod „Mobilní telefon“ a zadejte telefonní číslo.

5. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte pole pod „Osobní e-mail“ a zadejte e-mailovou adresu.

6. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 6a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 6b.

6a - Přidejte fotografii:

 • Stiskněte přidat fotku.
 • Existující fotografii použijete následovně:
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte ikonu Foto.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv a stiskněte ikonu Foto.
 • Stiskněte přijmout.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte ikonu Přijmout.

6b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Stiskněte vyzváněcí tón.
 • Stiskněte ikonu Play vedle požadovaných vyzváněcích tónů a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte požadovaný vyzváněcí tón.

7. Uložte kontakt:

 • Stiskněte ikonu Uložit.

8. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka domů se vrátíte na úvodní stránku.