Vodafone

Jak vypnout a zapnout telefon

Nokia - Lumia 800 (Windows Phone 7.5)

Upozornění: před zapnutím telefonu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Zapněte telefon:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.

2. Odemkněte telefon:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte zadat.

3. Co když je SIM karta odmítnuta?

  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

4. Vypněte telefon:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  • Prstem přejeďte po displeji směrem dolů a telefon tak vypněte.