Vodafone

Jak vložit SIM kartu

Nokia - Lumia 800 (Windows Phone 7.5)

Před prvním použitím musíte do telefonu vložit SIM kartu. SIM karta obsahuje řadu údajů, např. vaše telefonní číslo. Upozornění: telefon je funkční pouze s micro SIM kartou.

1. Otevřte horní kryt:

  • Stiskněte levou část horního krytu telefonu a vyklopte ho.

2. Vysuňte pouzdro SIM karty:

  • Posuňte pravou část horního krytu doleva, čímž uvolníte pouzdro SIM karty a vysuňte ho z telefonu.

3. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu tak, aby seříznutým rohem směřovala k seříznutému rohu pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.

4. Zasuňte pouzdro SIM karty:

  • Zasuňte pouzdro SIM karty do telefonu a stisknutím ho posuňte doprava, dokud nedrží pevně.

5. Zavřete horní kryt:

  • Zaklapněte horní kryt telefonu tak, aby pevně držel.