Vodafone

Jak nastavit MMS

Nokia - Lumia 720 (Windows Phone 8.0)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete MMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit na MMS ručně. Upozornění: Pokud bylo datové spojení deaktivováno, je ho třeba kvůli MMS znovu aktivovat.

1. Najděte „přístupový bod“:

Upozornění: Telefon bude zároveň nastaven na MMS i internet.
 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte přístupový bod.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte přidat.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte pole pod Název připojení.
 • Zadejte Vodafone MMS/Internet

4. Zadejte název APN pro internet:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Stiskněte pole pod Název přístupového bodu (APN).
 • Zadejte internet

5. Zadejte název APN pro MMS:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Stiskněte pole pod Název přístupového bodu (APN) ke službě MMS.
 • Zadejte mms

6. Zadejte uživatelské jméno pro MMS:

 • Stiskněte pole pod Uživatelské jméno.
 • Zadejte mms

7. Zadejte heslo pro MMS:

 • Stiskněte pole pod Heslo.
 • Zadejte mms

8. Zadejte IP adresu pro MMS:

 • Stiskněte pole pod Adresa proxy serveru.
 • Zadejte 10.11.10.111

9. Zadejte číslo portu pro MMS:

 • Stiskněte pole pod Port proxy serveru.
 • Zadejte 80

10. Zadejte server MMS:

 • Stiskněte pole pod Adresa MMSC.
 • Zadejte http:/mms

11. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte pole pod Typ ověření.
 • Stiskněte PAP.

12. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Potvrdit.
 • Stiskněte požadované datové spojení.

13. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.