Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Nokia - Lumia 720 (Windows Phone 8.0)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „mobilní síť“:

  • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte pole pod Možnosti dat při roamingu.
  • Stisknutím používat roaming nebo nepoužívat roaming tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.