Vodafone

Jak zvolit síť

Nokia - Lumia 710 (Windows Phone 7.5)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například v roamingu. Pozor: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „mobilní síť“:

Pokud nenajdete Nastavení na úvodní stránce, stiskněte šipku doprava.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte mobilní síť.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

Pokud se ocitnete mimo dosah zvolené sítě, nebude váš telefon fungovat.
 • Stiskněte pole pod Výběr sítě.
 • Stiskněte vyberte klepnutím.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Stiskněte vyberte klepnutím.
 • Seznam dostupných sítí se zobrazí na displeji.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte pole pod Výběr sítě.
 • Stiskněte automaticky.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se telefon nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.