Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako Wi-Fi hotspot

Nokia - Lumia 630 (Windows Phone 8.1)

Pokud použijete telefon jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „sdílení internetu“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte VŠECHNA NASTAVENÍ.
 • Stiskněte sdílení internetu.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte ikonu Upravit.
 • Stiskněte pole pod „Název vysílání“ a zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte pole pod „Heslo (nejméně 8 znaků)“ a zadejte požadované heslo.
 • Stiskněte ikonu Přijmout.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stisknutím indikátoru vedle „Sdílení“ funkci aktivujete.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadal(a) v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybral(a) v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.