Vodafone

Jak nastavit MMS

Nokia - Lumia 520 (Windows Phone 8.0)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete MMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit na MMS ručně. Upozornění: Pokud bylo datové spojení deaktivováno, je ho třeba kvůli MMS znovu aktivovat.

1. Najděte „mobilní síť“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte mobilní síť.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte přídat apn pro mms.

3. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Stiskněte pole pod APN.
 • Zadejte mms

4. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole pod Uživatelské jméno.
 • Zadejte mms

5. Zadejte heslo:

 • Stiskněte pole pod Heslo.
 • Zadejte mms

6. Zadejte IP adresu:

 • Stiskněte pole pod Brána WAP (URL).
 • Zadejte 10.11.10.111

7. Zadejte číslo portu:

 • Stiskněte pole pod Port brány WAP.
 • Zadejte 80

8. Zadejte server MMS:

 • Stiskněte pole pod MMSC (URL).
 • Zadejte http:/mms

9. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Uložit.

10. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.